Yukon

View As :
     

1969 Dawson City Yukon Trade Token or Dollar Prospector Mountains STRAIGHT RAYS

$7.00
$7.00

This municipal trade token or dollar was issued in Dawson City Yukon in 1969. One side has a prospector panning for gold, mountains, a sun, The Land...

1970 Whitehorse Yukon Trade Token Plane Train Horses Head Paddlewheeler Car

$12.50
$12.50

This municipal trade token or dollar was issued in Whitehorse Yukon in 1970. (c) One side has a plane above the mountains, a train, a car,...

1971 Whitehorse Yukon Trade Token Plane Train Horses Head Paddlewheeler Car

$12.50
$12.50

This municipal trade token or dollar was issued in Whitehorse Yukon in 1971. One side has a plane above the mountains, a train, a car, a...

1972 Whitehorse Yukon Trade Token Plane Train Horses Head Paddlewheeler

$2.50
$2.50

This municipal trade token or dollar was issued in Whitehorse Yukon in 1972. One side has a plane above the mountains, a train, a car, a...

1984 Dawson City Yukon Trade Token or Dollar World Gold Panning Championship

$2.00
$2.00

This municipal trade token or dollar was issued in Dawson City Yukon in 1984. One side has Klondike 84 World Gold Panning Championship and the other...

1986 Whitehorse Yukon Trade Token or Dollar Paddlewheel and Paddlewheeler

$2.00
$2.00

This municipal trade token or dollar was issued in Whitehorse Yukon in 1986. One side has a paddlewheel and River Travel - Our First...

1988 Whitehorse Yukon Trade Token or Dollar Propellor and Paddlewheeler

$2.50
$2.50

This municipal trade token or dollar was issued in Whitehorse Yukon in 1988. One side has a propellor and Air Ways -...